Orense té la major prevalença de EM a Espanya

La prevalença de l’esclerosi múltiple a Orense se situa en nivells similars als d’altres països amb taxes ”altes”, com els països nòrdics o anglosaxons. Malgrat això, cal recordar que Espanya és considerada una àrea d’alta prevalença en EM, ja que es donen, de mitjana, més de 100 casos per 100.000 habitants.