Aliança per seqüenciar l’exoma dels gens de pacients amb Esclerosi Múltiple

El Accelerated Cure Project per l’Esclerosi Múltiple i el centre Regeneron Genetics s’uneixen per seqüenciar l’exoma (la regió codificant) dels gens de pacients amb esclerosi múltiple i altres malalties   L’Accelerated Cure Project (Projecte Curació Accelerada) és una organització sense ànim de lucre, l’objectiu de la qual és accelerar la recerca per millorar el diagnòstic i el tractament…