Necessitem voluntaris per elaborar el primer Índex d’Esforç EM

Fundació GAEM està desenvolupant, juntament amb IBPIndex, l’IndexEM, el primer índex d’esforç basat en persones afectades d’Esclerosi Múltiple   Necessitem voluntaris, persones afectades d’EM, als quals se’ls demanarà respondre a diverses enquestes curtes per email – màxim un cop per setmana, al llarg de 5 setmanes – durant els mesos de juliol i agost. Amb aquest índex, volem mesurar l’esforç realitzat per afectats d’EM, comparant-lo amb el que realitza en activitats similars la població general, el que ens servirà per conscienciar la societat sobre el repte que suposa viure el dia a dia amb esclerosi múltiple. La participació en l’estudi és anònima i totalment voluntària, i la persona pot abandonar la col·laboració en el moment que ho consideri oportú. Totes les dades facilitades per aquest estudi seran tractades de forma confidencial i romandran anònimes, associant cada participant a un número. Les persones interessades en participar, poden enviar un correu a: info@fundaciongaem.org, indicant en l’assumpte: Índex d’Esforç EM o IndexEM.