Una molècula mostra resultats prometedors en laboratori

Aquesta nova molècula, anomenada EmitinB ha mostrat major regeneració de mielina que el millor fàrmac actual Encara que encara es tracta d’una fase preliminar en el llarg camí fins a la comercialització per als pacients, els resultats de la molècula EmitinB són molt prometedors. Aquesta molècula imita les funcions de neuroregeneració i remielinització d’una proteïna anomenada MT-II. Això significa que, al principi, podria recuperar unes certes funcions cerebrals perduts per l’esclerosi múltiple. Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per a trobar una cura per a l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Dóna suport a la seva labor de recerca i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura. Estudis anteriors independents ja havien comprovat les possibilitats regeneratives d’aquest compost. Ara, un nou estudi independent continua mostrant que aquesta molècula té grans capacitats per a millorar la vida de les milers de persones afectades per esclerosi múltiple en el món. Fins ara, no existeix cap fàrmac que permeti recuperar les funcions cognitives i físiques deteriorades per la malaltia. No obstant això, aquestes proves clíniques (no en pacients) d’EmitinB mostren que, gràcies a aquesta molècula, els nivells de mielina s’incrementen amb cada dosi. Segons aquest últim estudi, és en les dosis altes quan aquest compost és més efectiu, recuperant fins a un 30% més de mielina que els fàrmacs actuals. Malgrat aquests resultats tan prometedors, cal recordar que aquestes recerques tan sols han comprovat l’eficàcia en un entorn clínic, de laboratori. Perquè pugui arribar a pacients, encara s’han de passar per les diverses fases clíniques per a comprovar la seva eficàcia en les persones afectades; en un procés que pot durar més de 10 anys. Per a accelerar i donar suport a iniciatives com aquestes, Fundació GAEM aposta per la innovació, a través de la seva Acceleradora de projectes. Per a donar suport a les seves iniciatives, col·labora fent-te soci, amb un donatiu o apuntant-te al Teaming de la Fundació.   Font: Multiple Sclerosis News Today. Imatge: Gerd Altmann.

NOVES ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

Les estratègies terapèutiques més innovadores en Esclerosi Múltiple es basen en la neuroprotecció i la remielinització, processos tots dos que es consideren una curació i no una modificació de la malaltia.   Tant la protecció de les neurones com la regeneració de la mielina són abordatges del que coneixem per medicina personalitzada, un concepte nou que pretén trobar la teràpia específica i apropiada per a cada pacient, adequada al seu historial clínic particular. La medicina personalitzada es basa en la informació genètica i ambiental de cada individu per prevenir, diagnosticar i tractar la malaltia de la forma més adequada per a cada persona. Per a això, s’utilitzen tècniques de diagnòstic precoç, amb marcadors moleculars i d’imatge específics de l’Esclerosi Múltiple, i noves estratègies terapèutiques dirigides a mecanismes moleculars, com són la teràpia gènica i cel·lular, i les vacunes.   (Infografia de Roche sobre medicina personalitzada)   Els mecanismes d’acció de les noves estratègies terapèutiques es poden classificar en tres grans famílies: Teràpia cel·lular Teràpia gènica Vacunes   Segueix llegint … Teràpia cel·lular en Esclerosi Múltiple Teràpia genica en Esclerosi Múltiple     Notícia relacionada: Tractaments de l’Esclerosi Múltiple

Ankar Pharma empresa beneficiaria de Crazy Cross

Ankar Pharma, empresa de la Aceleradora de Proyectos de la Fundación GAEM, ha sido escogida para ser la beneficiaria de la carrera solidaria Crazy Cross, celebrada el pasado 12 de marzo en Olivenza (Badajoz). Todos los fondos recaudados se destinarán al proyecto de investigación que impulsa la Fundación GAEM. Actualmente se encuentra en fase preclínica y tiene como objetivo principal aumentar la remielinización de los pacientes con Esclerosis Múltiple. Esperamos que éste sea un ejemplo para seguir desarrollando iniciativas conjuntas que permitan avanzar en la investigación en Esclerosis Múltiple. Ankar Pharma, a company of the Accelerating Projects GAEM Foundation, has been chosen to be the beneficiary of the race solidarity Crazy Cross held on March 12 in Olivenza (Badajoz). All proceeds will go to the research project promoted GAEM Foundation. He is currently in pre-clinical phase and has as main objective to increase the remyelination of patients with Multiple Sclerosis. We hope this is an example to further develop joint initiatives to advance research in Multiple Sclerosis. AAnkar Pharma, empresa de l’Acceleradora de Projectes de la Fundació GAEM, ha estat escollida per ser la beneficiària de la cursa solidària Crazy Cross celebrada el passat 12 de març a Olivenza (Badajoz). Tots els fons recaptats es destinaran al projecte de recerca que impulsa Fundació GAEM. Actualment es troba en fase preclínica i té com a objectiu principal augmentar la remielinització dels pacients amb Esclerosi Múltiple. Esperem que aquesta sigui un exemple per seguir desenvolupant iniciatives conjuntes que permetin avançar en la investigació en Esclerosi Múltiple.