Entrevista en Tots x Tots de COM Ràdio. Esclerock 2008