En compliment del que disposa la LOPD (Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal) i el RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), Fundació Grup d’Afectats d’Esclerosi Múltiple (des d’ara GAEM) li informa que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de <fundaciongaem.org> seran incorporades a un fitxer de dades de la nostra responsabilitat, mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat.

En GAEM ens preocupem per la privacitat de les seves dades, i per això li garantim la major confidencialitat en el seu tractament.

Les seves dades es mantindran emmagatzemats durant la prestació dels nostres serveis o fins que l’usuari ens indiqui el contrari, amb la finalitat de gestionar els seus requeriments, els serveis oferts, tramitar comandes, realitzar tasques administratives, així com remetre-li informació tècnica, comercial o publicitària per qualsevol via, inclosos mitjans electrònics, sobre productes o serveis que puguin ser del seu interès.

L’informem que l’ús dels formularis disponibles a <fundaciongaem.org> està limitat a usuaris majors d’edat. En utilitzar qualsevol d’ells, vostè garanteix que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que es derivin en cas de no ser així. Els formularis posats a la seva disposició poden omplir en l’idioma que desitgi, però, GAEM no es fa responsable dels errors o de la impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud causa de l’ús d’un idioma inadequat. L’emplenament dels formularis plantejats per rebre informació de GAEM, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar en un futur, és totalment potestativa, però, la negativa a facilitar determinades dades, podrà suposar la impossibilitat de complir amb la seva petició.

En lliurar voluntàriament les seves dades CONSENTEIX EXPRESSAMENT el seu tractament automatitzat o no per part de GAEM, els seus departaments, ens col·laboradors, associats i institucions annexes, així com la seva cessió a altres entitats la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials via correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX EXPRESSAMENT la seva recepció.

El consentiment atorgat podrà ser revocat en qualsevol moment mitjançant l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com oblit i portabilitat, que GAEM li garanteix, dirigint-se per escrit a info@fundaciongaem.org