Fundació GAEM publica la Memoria d’activitats i financera 2016

La Fundació GAEM acaba de fer pública la Memòria d’activitats i financera del 2016. Destaquem que la Fundació ha dedicat mes de 207.000€ a investigació, el que representa més del 71% de la inversió ponderada de l’any.

Com a fets rellevants, al 2016 vam commemorar el 10è aniversari de la creació de la Fundació amb la celebració d’un concert al Gran Teatre del Liceu; vam acollir una nova start-up a l’acceleradora de projectes biomèdics, Bionure; vam desenvolupar un codi de bones pràctiques; vam participar a diferents esdeveniments biomèdics, i vam rebre el premi Somos Pacientes pel portal EM en Línea.

Veure la Memòria completa