Els hemisferis esquerre i dret del cervell envelleixen de manera diferent

El cervell esquerre i el dret envelleixen de manera diferent, cosa que es relaciona amb la malaltia d’Alzheimer

 

El candidat a doctorat James Roe i els seus col·legues de Lifebrain van publicar recentment un article influent a la revista Nature Communications, sobre com envelleix el cervell. Van descobrir que parts del cervell declinen més de pressa a partir dels 30 anys, cosa que pot resultar un marcador per detectar la malaltia d’Alzheimer.

L’equip de Lifebrain va utilitzar escàners de ressonància magnètica per rastrejar els canvis que ocorren al cervell al llarg del temps, abastant sovint molts anys de la vida d’una persona.

 

El deteriorament cortical comença d’hora

Els investigadors van trobar que els costats esquerre i dret de l’escorça cerebral, la prima capa de “matèria grisa” que constitueix la capa més externa del cervell, es deterioren a diferents ritmes a mesura que envellim. L’escorça cerebral és molt densa en neurones i les seves interconnexions, i és una estructura cerebral essencial per a molts aspectes de la cognició d’ordre superior, com ara la memòria. El deteriorament de l’escorça o aprimament cortical és una part inevitable de l’envelliment normal i acompanya el deteriorament cognitiu en l’envelliment saludable i la malaltia d’Alzheimer.

L’equip de recerca va trobar que l’asimetria cortical (diferències d’esquerra a dreta al gruix de l’escorça que caracteritzen el cervell més jove) es perd progressivament a mesura que envellim. Es va descobrir que aquest procés comença aviat, al voltant dels 30 anys, i passa gradualment al llarg de la vida, amb un declivi accelerat al voltant dels 60. I a exactament les mateixes regions del cervell que en l’envelliment normal, el deteriorament més ràpid de l’escorça esquerra es va accelerar als pacients amb malaltia d’Alzheimer.

Això implica que almenys alguns dels canvis cerebrals en la malaltia d’Alzheimer es comparteixen amb l’envelliment normal i possiblement es desenvolupen durant períodes prolongats de vida, cosa que pot donar esperances de detecció primerenca“, comenta James Roe, autor principal de l’estudi.

 

El cervell que envelleix: l’animació mostra les porcions de l’escorça esquerra que s’aprimen més ràpidament que la dreta a mesura que envellim i en la malaltia d’Alzheimer.
Font: James Michael Roe

 

Un dels conjunts de dades cerebrals de vida útil més grans del món

Segons Roe, a Lifebrain va tenir accés a un dels conjunts de dades d’envelliment longitudinal més grans del món, i l'”enfocament longitudinal” és el que dóna tanta força a l’estudi:

Les dades que tenim gràcies a Lifebrain són un tresor amagat. Vam poder mesurar el gruix de cada regió de l’escorça en més de 2600 participants sans de cinc països, fins a sis vegades a la mateixa persona al llarg del temps. Molts altres conjunts de dades cerebrals només tenen un escàner cerebral per persona, per la qual cosa no poden veure els canvis que tenen lloc en la mateixa persona al llarg de la vida. Tenir exploracions de seguiment de les mateixes persones ha estat absolutament clau per al nostre estudi

Encara és aviat per a conclusions, però l’asimetria cortical podria potencialment usar-se com un marcador per detectar canvis cerebrals primerencs associats amb la malaltia d’Alzheimer. Sabem que això passa abans que els símptomes cognitius comencin a mostrar-se, moment en què pot ser massa tard. Per tant, la detecció primerenca serà clau per a una intervenció amb èxit.

 

Referències
James M. Roe, el consorcio Lifebrain, René Westerhausen y The Australian Imaging Biomarkers and Lifestyle Flagship Study of Aging: L’aprimament asimètric de l’escorça cerebral al llarg de la vida adulta s’accelera a la malaltia d’Alzheimer. Nature Communications volum 12, número d’artícle: 721 (2021)

 

Article publicat a Lifebrain Newsletter de Febrero 2021 de Lifebrain, consorci europeu dedicat a estudis sobre el cervell en què participa Fundació GAEM