La genètica de l’envelliment

La genètica afecta al procés natural de l’envelliment

Moltes malalties tenen un component hereditari. Això significa que uns certs individus tenen major risc de patir-les que la població general. Dependrà de la seva herència genètica. D’aquesta manera, conèixer quins gens són més proclius a desencadenar determinats processos de l’envelliment resulta molt útil per a diagnosticar, prevenir i tractar aquestes malalties. Es tracta d’estudiar la genètica de l’envelliment.

L’envelliment és un procés natural que ocorre en tots els éssers vius. Es caracteritza per una reducció en el nombre de cèl·lules en múltiples òrgans i per una disminució d’algunes funcions motores i cerebrals. Això augmenta el risc de patir malalties relacionades amb l’edat, com l’Alzheimer, càncer, infart, osteoporosi o malalties cardiovasculars.

Per a determinar quins traços genètics són indicadors de futures malalties, és necessari analitzar grans grups de població; i comparar a persones amb diversos gens i com evolucionen al llarg del temps. Per exemple, una recerca que ha comptat amb 20.000 participants d’entre 51 i 61 anys, que han estat monitorats durant 18 anys; buscant relacions entre el seu estat de salut i l’edat de defunció dels seus pares. Els resultats van demostrar que la incidència de càncer entre els participants era menor en els casos en què els seus pares havien mort amb major edat.

En un altre estudi amb 10.000 participants, es va comprovar com les persones que vivien més anys tenien menor quantitat d’un marcador genètic que era present en altes dosis en aquelles persones que havien mort abans que la mitjana. Aquest mateix marcador sembla indicar també l’aparició d’Alzheimer i de malalties cardiovasculars.

Un altre dels efectes de l’envelliment és la pèrdua de facultats cognitives, encara que no hi hagi indicis de demència. Per a conèixer com funciona aquest aspecte de l’envelliment es necessita més recerca, ja que avui dia encara es desconeix exactament el seu desenvolupament. Gràcies a la recerca podrem conèixer com envellim i dissenyar tractaments i recomanacions per a fer-ho de manera saludable.

 

Font: Lifebrain. Imatge: Stéphan Juban.