NOVES ESTRATÈGIES TERAPÈUTIQUES EN ESCLEROSI MÚLTIPLE

Les estratègies terapèutiques més innovadores en Esclerosi Múltiple es basen en la neuroprotecció i la remielinització, processos tots dos que es consideren una curació i no una modificació de la malaltia.

 

Tant la protecció de les neurones com la regeneració de la mielina són abordatges del que coneixem per medicina personalitzada, un concepte nou que pretén trobar la teràpia específica i apropiada per a cada pacient, adequada al seu historial clínic particular.

La medicina personalitzada es basa en la informació genètica i ambiental de cada individu per prevenir, diagnosticar i tractar la malaltia de la forma més adequada per a cada persona. Per a això, s’utilitzen tècniques de diagnòstic precoç, amb marcadors moleculars i d’imatge específics de l’Esclerosi Múltiple, i noves estratègies terapèutiques dirigides a mecanismes moleculars, com són la teràpia gènica i cel·lular, i les vacunes.

 

(Infografia de Roche sobre medicina personalitzada)

 

Els mecanismes d’acció de les noves estratègies terapèutiques es poden classificar en tres grans famílies:

  • Teràpia cel·lular
  • Teràpia gènica
  • Vacunes

 

Segueix llegint …

Teràpia cel·lular en Esclerosi Múltiple

Teràpia genica en Esclerosi Múltiple

 


 

Notícia relacionada: Tractaments de l’Esclerosi Múltiple