Estudis de teràpies amb cèl·lules mare

Alguns estudis en desenvolupament de teràpies amb diferents tipus de cèl·lules mare:   Estratègia mitjançant trasplantament de cèl·lules mare hematopoiètiques Administració d’altes dosis de fàrmacs immunosupressors (quimioteràpia), que suprimeixen la resposta del sistema immune, seguit d’un trasplantament de cèl·lules mare hematopoètiques extretes de la pròpia sang dels pacients, per restablir el funcionament correcte del sistema immune. Estudis realitzats amb pacients amb EMRR primordialment, amb alta probabilitat d’evolucionar a EMPP degut a presentar brots freqüents i severs, i no respondre adequadament als tractaments disponibles al mercat. High-dose immunosuppressive therapy and autologous HCT for relapsing-remitting MS Freno a la Esclerosis múltiple: trasplante de progenitores hemotopoyéticos   Estratègia mitjançant trasplantament de cèl·lules mare mesenquimals Extracció de sang dels pacients, selecció de les cèl·lules mesenquimals, multiplicació in vitro en el laboratori i reintroducció per via intravenosa als pacients. L’objectiu és que les cèl·lules mesenquimals vagin al cervell i ajuden a la diferenciació i regeneració de les cèl·lules del teixit nerviós. Aquest tipus de teràpia cel·lular pretén frenar l’evolució de la malaltia, alhora que disminuir els efectes adversos. Ensayan tratar esclerosis múltiple con células madre de los propios pacientes   Estratègia mitjançant trasplantament de cèl·lules mare neurals Trasplantament al sistema nerviós central de les anomenades cèl·lules mare neurals induïdes (iNSCs, per les sigles en anglès). Aquestes cèl·lules poden generar-se a partir de les cèl·lules de la pell del pacient, les quals es converteixen en cèl·lules mare neurals després de ser “reprogramades”. En tractar de iNSCs pròpies del pacient, hi ha menor probabilitat que desencadenin una resposta immune; una teràpia personalitzada que ajudaria a reduir la inflamació i a reparar el dany causat per l’esclerosi múltiple (EM). Un tractament personalitzat amb cèl·lules mare pot ajudar en l’Esclerosi Múltiple Progressiva     Notícies relacionades: Teràpia amb cèl·lules mare en Esclerosi Múltiple Teràpia cel·lular en Esclerosi Múltiple