Teràpia amb cèl·lules mare en Esclerosi Múltiple

Les cèl·lules mare són cèl·lules que tenen la capacitat o “potència” de diferenciar-se, i / o dividir-se de forma indefinida, donant lloc als diferents tipus cel·lulars que formen els teixits o òrgans del cos.

La majoria dels teixits d’un organisme adult posseeixen una població resident de cèl·lules mare que permeten la renovació periòdica o la seva regeneració quan es produeix algun dany tissular. Es coneixen com a cèl·lules mare adultes o “multipotents”: cèl·lules que tenen la capacitat, o “multipotència”, de dividir-se de forma indefinida durant la vida de la persona.

Una altra classe diferent de cèl·lula mare són les pluripotents, que són capaces de diferenciar-se en qualsevol tipus de cèl·lula del cos. Aquestes cèl·lules mare no existeixen de forma natural en l’organisme adult, sinó que es produeixen al laboratori. Es poden obtenir de dues formes: a partir d’un embrió primerenc (abans de la implantació a l’úter), donant lloc al que coneixem com a cèl·lules mare embrionàries; o a partir de qualsevol cèl·lula d’una persona, mitjançant un procés de reprogramació, obtenint cèl·lules mare pluripotents o cèl·lules iPS (pluripotència induïda).

Comparades amb les cèl·lules mare adultes, les pluripotents presenten dos avantatges importants: es poden desenvolupar i produir en grans quantitats en el laboratori, per al seu trasplantament, i permeten generar qualsevol tipus de cèl·lula del cos, no únicament alguns com és el cas de les cèl·lules mare adultes.

Classificació de les cèl·lules mare segons la seva potencialitat o nombre dels diferents tipus cel·lulars en què poden diferenciar (imatge de www.proloterapia.com)

 

Actualment hi ha diversos assaigs de recerca que estudien el potencial de dieferentes tipus de cèl·lules mare adultes per al tractament de diverses formes d’EM: les cèl·lules mare mesenquimals, les cèl·lules mare neurals i les cèl·lules mare hematopoètiques.

Les cèl·lules mare mesenquimals (MSCs de l’anglès “mesenchymal stem cells“) són cèl·lules multipotents adultes que poden ser obtingudes de diferents tipus de teixit, principalment de la medul·la òssia, i que posseeixen un gran potencial terapèutic basat en la seva capacitat de diferenciació i trasdiferenciació a diferents llinatges cel·lulars, i en el seu ampli espectre d’accions immunoreguladores.

L’objectiu de la teràpia amb MSCs és proporcionar cèl·lules mare amb el potencial de convertir-se en cèl·lules que poden promoure la reparació o regeneració del sistema nerviós (a diferència del trasplantament de cèl·lules mare hematopoiètiques, que s’utilitza per “restablir” el sistema immunològic). El tractament amb MSC no requereix altes dosis de quimioteràpia per “suprimir” el sistema immunitari, pel que pot ser una opció més segura.

El trasplantament de MSCs es considera una prometedora teràpia alternativa que, si es demostra eficaç, es traduiria en una disminució del nombre de brots i una reducció de la gravetat del curs de la malaltia.

Les cèl·lules mare neurals són responsables de la reparació de la mielina en el cervell quan aquesta és destruïda i es produeix una esclerosi.

Les cèl·lules mare hematopoiètiques estan sent provades en formes molt actives d’Esclerosi Múltiple, on es creu que poden ajudar a prevenir el dany a la mielina mitjançant la modulació de la resposta autoimmune.

 

Segueix llegint…

Exemples d’estudis de teràpies amb cèl·lules mare

 


 

Notícia relacionada: Teràpia cel·lular en Esclerosi Múltiple