Augmenta en un 6% la prevalença de l’esclerosi múltiple als Estats Units

Segons un estudi publicat a la revista Neurology, la incidència de l’esclerosi múltiple als Estats Units ha augmentat un 6.3%

La investigació s’ha realitzat analitzant les dades mèdiques d’un total de 125 milions de pacients nord-americans dels anys 2008, 2009 i 2010, i s’ha vist com els afectats per esclerosi múltiple han arribat al voltant de 670.000 persones. Les afectades són majoritàriament dones, i tenen entre 55 i 64 anys. L’estudi també demostra que les diferències entre el Nord i el Sud dels Estats Units es mantenen, havent-hi més afectats entre la població que viu més al Nord.

Número de afectados de EM en Estados Unidos, dividido en 4 regiones.

Nombre d’afectats d’EM a Estats Units, dividit en 4 regions.
La primera xifra correspon al nombre d’afectats per cada 100.000 persones.
La segona assenyala el nombre total amb una seguretat del 95%.
La tercera mostra la ràtio dones-homes.

 

Els investigadors apunten que el motiu de l’augment de la prevalença* de l’esclerosi múltiple als Estats Units pot deure a diversos factors: el primer, l’augment de l’esperança de vida, tant en els afectats com a la població en general, que fa que, a mesura que es detecten més casos, el nombre total vagi en augment. Per una altra banda, les tècniques de diagnòstic i detecció han millorat en els últims anys, el qual permet detectar casos d’esclerosi múltiple amb més anticipació.

El mateix estudi va fer una estimació de la població que podria tenir esclerosi múltiple en 2017, aconseguint un nombre de 875.000 persones. Aquesta estimació s’ha de prendre amb cautela, tal com recorden els investigadors, ja que les dades són complicades d’analitzar.

L’algoritme utilitzat podria servir per estudiar la prevalença d’altres malalties.

* La prevalença s’entén com el producte de la incidència d’afectats per una malaltia (és a dir, el nombre total de persones que la pateixen) i la durada mitjana de la patologia. En el cas de l’esclerosi múltiple, com que no disposa de cura en l’actualitat, la detecció de nous casos suposa un augment directe en la prevalença.

 

Consulta el paper original en anglès aquí.