Bionure inicia l’assaig clínic d’un fàrmac per la Neuromielitis Òptica

BN201 pot ser una nova opció terapèutica per als pacients de Neuromielitis Òptica (NMO) i Esclerosi Múltiple (EM), gràcies a la seva capacitat neuroprotectora i remielinitzant.

 

La companyia biotecnològica Bionure, spin-off de l’Hospital Clínic de Barcelona i membre del programa Acceleradora GAEM, que desenvolupa agents neuroprotectors per tractar malalties neurodegeneratives -inicialment, malalties rares oftalmològiques com la neuromielitis òptica (NMO) i la neuritis òptica aguda (NOA) – , ha anunciat l’inici de la Fase clínica 1 del seu compost principal BN201, la qual es durà a terme el 2018 al Regne Unit.

BN201 és la primera molècula de la seva classe que posseeix la doble capacitat de protegir les neurones i regenerar la mielina danyada mitjançant un nou mecanisme d’acció.

BN201 promou la supervivència cel·lular i la reparació natural endògena mitjançant l’activació de la SGK2, un serina / treonina quinasa intracel·lular que juga un paper crucial en la resposta a l’estrès i en la supervivència de les neurones. D’altra banda, s’ha demostrat que té activitat neuroprotectora i que estimula la remielinització mitjançant la diferenciació de les cèl·lules precursores d’oligodendròcits en oligodendròcits madurs (cèl·lules productores de mielina), promovent així la formació de beines de mielina al voltant dels axons de les neurones.

Les dues accions combinades converteixen BN201 en una solució prometedora per als pacients de NMO i NOA, i obren una línia de recerca per tractar altres malalties neurodegeneratives com l’EM. En l’actualitat no existeix cap medicament neuroprotector en el mercat ni per a la NMO ni la NOA. Els pacients són tractats amb corticosteroides i immunomoduladors que redueixen la inflamació però no reparen el dany en el nervi.

L’assaig de Fase 1 té com a objectiu investigar la seguretat, la tolerabilitat i la farmacocinètica de BN201, en dosis única i múltiples subministrades a voluntaris sans. Bionure espera tenir els resultats d’aquesta fase a finals d’any i iniciar la Fase clínica 2a en 2019.

“L’inici de l’assaig de Fase 1 és una fita important per Bionure. Ens entusiasma veure avenços en el desenvolupament clínic de BN201, que està ja un pas més a prop d’arribar als pacients “, assenyala Mar Massó, directora general d’Bionure.

 

Mar Massó, directora general de Bionure

 

La posada en marxa de l’assaig clínic marca un punt d’inflexió en la nova etapa iniciada per Bionure, que ha renovat el seu Consell d’Administració. Aquest està presidit ara per Guy P. Nohra, fundador d’Alta Life Sciences, cofundador d’Alta Partners i expert inversor en l’àmbit de les ciències de la vida. També s’han incorporat al Consell el Dr Paul Frohna, Rajiv Mahadevan i Josep Ferrer, juntament amb Montserrat Vendrell d’Alta Life Sciences.

D’altra banda, el neuro-oftalmòleg Craig Smith, fins ara membre del Comitè Científic de Bionure, s’incorpora a la companyia com a director mèdic (Chief Medical Officer, CMO).

“BN201 ha demostrat els seus beneficis en diversos models animals de desmielinització, inflamació i neurodegeneració, en els quals s’ha vist que promou la protecció de neurones i axons i la reparació de la mielina”, afirma el Dr. Smith. “Creiem que BN201 pot oferir una nova opció terapèutica per als pacients de NOA, NMO i esclerosi múltiple”.


 

Font original: Bionure inicia el ensayo clínico de Fase 1 de su compuesto BN201 en el Reino Unido_Nota de prensa Bionure

Notícies relacionades: