La remielinització depèn del tipus d’esclerosi múltiple

Un estudi publicat en la revista Nature Scientific Reports ha comprovat que els pacients amb Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent (EMRR) tenen major capacitat de regeneració de mielina que els diagnosticats d’Esclerosi Múltiple Primària Progressiva (EMPP).

La regeneració de mielina, la substància que embolica les neurones i que és atacada en pacients amb Esclerosi Múltiple, varia depenent del tipus d’esclerosi múltiple que es pateixi. Aquest estudi ha demostrat que la remielinització no es veu afectada pels tractaments que redueixen la severitat i el nombre de brots. Això és una bona notícia, ja que, segons aquest estudi, els fàrmacs no tenen efectes secundaris negatius respecte a la capacitat del cervell de generar nova mielina.

L’estudi s’ha realitzat analitzant la proteïna GAP-43, que es troba en els axons, la part de les neurones que condueix impulsos elèctrics de l’una a l’altra. La proteïna GAP-43, és àmpliament utilitzada com biomarcador del creixement i regeneració neuronal.

Anteriorment, s’havia demostrat que un menor número de GAP-43 està directament relacionat amb un grau més avançat d’Esclerosi Múltiple. En l’actual estudi han participat 105 pacients amb EM, 73 d’ells amb Esclerosi Múltiple Remitent Recurrent, 12 amb Primària Progressiva i 20 amb Secundària Progressiva; a més de 23 persones de control.

Els participants amb EM Primària Progressiva han presentat menors nivells de GAP-43, indicant així una menor possibilitat de regenerar mielina. No obstant això, els pacients amb EM Remitent Recurrent que havien sofert un brot en els 3 mesos anteriors a l’estudi han presentat els nivells de remielinització més alts.

Els resultats de l’estudi, realitzat en la Universitat de Gotheborg a Suècia, suggereixen que el potencial per a regenerar mielina es redueix a mesura que avança la malaltia, la qual cosa augmenta els efectes adversos d’aquesta, dificultant la recuperació. Els nivells de la proteïna GAP-43 presents  també disminueixen a major edat i nivell de discapacitat.

Consulta la notícia original aquí.