L’esclerosi múltiple infantil no disminueix el rendiment escolar

Malgrat les dificultats que presenta la malaltia, els nens amb esclerosi múltiple obtenen
bons resultats escolars

L’esclerosi múltiple pedriàtica presenta més dificultats d’estudi, però els nens amb EM obtenen resultats escolars similars als seus companys, segons un estudi publicat a la revista científica Multiple Sclerosis Journal, que assenyala també que els menors amb esclerosi múltiple utilitzen amb més freqüència els serveis d’ salut i pateixen majors problemes psicològics.

Fundació GAEM impulsa la innovació biomèdica per trobar una cura per l’esclerosi múltiple i millorar la vida de més de 55.000 persones a Espanya. Dóna suport la seva tasca d’investigació i sensibilització sobre aquesta malaltia que no té cura.

Tot i que les dificultats que pateixen els menors amb EM són diverses, segons aquest estudi desenvolupat a Dinamarca els resultats escolars són comparables als de la resta de companys que no presenten cap malaltia. La investigació ha demostrat que els nens amb EM utilitzen més els serveis de salut, necessiten més medicació i solen presentar altres problemes, també mostren major fatiga que els seus companys. La notícia positiva és que malgrat els majors nivells d’hospitalització, fatiga, medicació i dificultats, els alumnes amb esclerosi múltiple són capaços d’obtenir resultats similars als de la resta de la classe.

L’esclerosi múltiple afecta més els nens que altres malalties, com ara la diabetis, segons els resultats de l’estudi. Els investigadors insisteixen que cal més finançament per seguir investigant el paper de l’EM en la infància.

 

Font: Multiple Sclerosis News Today