Biomarcadors de disfunció mitocondrial i neurodegeneració

You are here:

Desenvolupat per:
Logos

Aquesta investigació se centra en l’estudi de biomarcadors epigenètics circulants en sang perifèrica (ARN no codificants) en el moment del diagnòstic de la malaltia i en etapes més progressives.

Els biomarcadors epigenètics mitocondrials (mito-miRNA) són possibles indicadors d’anormalitats mitocondrials que podrien ajudar a aconseguir un monitoratge precís de la progressió de la malaltia. La disfunció mitocondrial i l’estrès oxidatiu són destacats a la neurodegeneració associada amb l’esclerosi múltiple primària progressiva.

La hipòtesi de treball és que la identificació de canvis epigenètics pot facilitar informació sobre la manifestació clínica i la progressió de l’esclerosi múltiple i ajudar a prendre decisions clíniques.

A més, determinar biomarcadors de l’esclerosi múltiple podria permetre predir l’evolució de la malaltia i identificar dianes terapèutiques potencials.

Estat de desenvolupament

Barra idibgi

Desenvolupament del projecte

Es tracta d’un projecte de recerca bàsica on s’estudien ARN no codificants procedents de 15 pacients recentment diagnosticats amb esclerosi múltiple i 15 pacients control; 15 subjectes amb esclerosi múltiple primària progressiva, i 15 amb secundària progressiva, aparellats per edat, sexe i nivell d’estudis.

La validació dels resultats es duu a terme tant en líquid cefalorraquidi com en teixit cerebral de donants ja morts amb esclerosi múltiple. Per a la detecció de biomarcadors epigenètics, circulants s’utilitzen tècniques d’avantguarda basades en la seqüenciació massiva.

Mitjançant anàlisis bioinformàtiques, s’han seleccionat els 56 mito-miRNAs més rellevants en esclerosi múltiple i se n’ha determinat l’expressió en plasma, sèrum i líquid cefalorraquidi d’una població de pacients amb esclerosi múltiple amb diferents fenotips utilitzant la tecnologia Open Array.

Poder predir mitjançant una senzilla extracció de sang com evolucionarà el pacient, quants brots tindrà i amb quina freqüència patirà aquests brots en el curs de la malaltia, permetrà avançar en el disseny de tractaments farmacològics personalitzats que reverteixin les alteracions epigenètiques observades. Això ajudarà a evitar la reacció autoimmune, la neurodegeneració i, per tant, la progressió de la malaltia.

La investigació sobre biomarcadors epigenètics aportarà a la pràctica clínica més eines per poder predir l’evolució de la malaltia. El disseny de fàrmacs dirigits a corregir l’epigenètica de les cèl·lules del sistema immune permetrà evitar la reacció autoimmune, la neurodegeneració i, per tant, la progressió de l’esclerosi múltiple.

Comitè científic GAEM

Marco Pugliese en la conferencia de Mujer Hoy sobre TENMO

Què és el TENMO i per què es confon amb l’esclerosi múltiple?

15 de març de 2024
Pasteles del desayuno solidario GAEM

Esmorzar solidari de PCBakers a favor de GAEM

12 de març de 2024
Investigadora trabajando en laboratorio

Les nostres investigadores el 8 de març

8 de març de 2024