Projecte OCS-05 com a tractament neuroprotector de la neuritis òptica

You are here:

Desenvolupat per:
Logos

OCS-05 (anteriorment coneguda com a ACT-01 i BN201) és una petita molècula de primera generació amb activitat neuroprotectora que ha mostrat resultats positius en models animals de neuroinflamació i neurodegeneració.

És la primera molècula de la classe que té la doble capacitat de protegir les neurones i regenerar la mielina danyada mitjançant un nou mecanisme d’acció, cosa que li confereix el potencial de prevenir el dany axonal i promoure la supervivència de les cèl·lules neuronals.

El seu mecanisme d’acció està relacionat amb l’activació de les vies dels factors tròfics, com ara IGF-1 i BDNF.

Estat de desenvolupament

barra ocs

Desenvolupament del projecte

Aquest projecte va finalitzar la fase de desenvolupament preclínic (en models animals) i la fase preclínica regulatòria el 2017. En 2018-2019 es va completar amb èxit la fase clínica I (en humans). En aquesta fase savalua la seguretat, la tolerabilitat i la farmacocinètica de la molècula.

El 2020 es va començar un estudi de fase 2a (estudi ACUITY) basant-se en les dades preclínices positives i en els resultats de l’estudi de farmacocinètica i seguretat de fase 1. L’estudi es porta a terme a cinc centres de França, en pacients amb neuritis òptica aguda d’origen desmielinitzant (esclerosi múltiple i MOGAD) distribuïts en grup placebo i grup tractat amb OCS-05. A més de la seguretat, els resultats secundaris inclouran mesures anatòmiques del nervi òptic, així com mesures de la funció visual.

El 2022, Accure Therapeutics va signar un acord de llicència amb Oculis per al desenvolupament i comercialització d’ACT-01, que va passar a anomenar-se OCS-05. Després de la llicència, Oculis ha assumit el paper de promotor de l’estudi i n’ha garantit la finalització.

L’assaig clínic té previst finalitzar el 2024.

Els resultats obtinguts en models animals demostren una reversió significativa de la pèrdua de neurones, danys axonals i desmielinització en diferents models d’esclerosi múltiple.

Aquest medicament tindria un efecte neuroprotector, permetria recuperar la població cel·lular neuronal i promouria la remielinització d’aquestes cèl·lules, de manera que es podrien aturar alguns efectes de la malaltia.

Comitè científic GAEM

Marco Pugliese en la conferencia de Mujer Hoy sobre TENMO

Què és el TENMO i per què es confon amb l’esclerosi múltiple?

15 de març de 2024
Pasteles del desayuno solidario GAEM

Esmorzar solidari de PCBakers a favor de GAEM

12 de març de 2024
Investigadora trabajando en laboratorio

Les nostres investigadores el 8 de març

8 de març de 2024