Rehabilitació emocional en l’Esclerosi Múltiple

La persona afectada d’esclerosi múltiple pot patir alteracions emocionals derivades de la pròpia malaltia i també degut als canvis que aquesta produeix a la seva vida.

 

El benestar emocional és un aspecte més de la completa rehabilitació d’una persona afectada d’EM, que pot patir alteracions emocionals derivades de la pròpia malaltia, com ara ansietat i/o depressió, i també com a conseqüència dels canvis que l’EM produeix a la seva vida i al seu entorn.

El diagnòstic d’esclerosi múltiple es dona sovint després d’haver patit varis brots i de fer-se nombroses proves. Això, sumat a que es sol produir quan la persona està a la flor de la vida, fa que les persones afectades tinguin un xoc inicial que pot costar de superar. Cal refer el plantejament de vida i planificar d’una altra manera, introduir canvis a la vida quotidiana, potser canviar o deixar la feina… La persona afectada ha de fer el dol del que ja no podrà fer i, alhora, avaluar les seves forces i estat, i valorar tot el que sí pot fer.

Així mateix, la naturalesa de la “malaltia de les mil cares” fa que sigui impossible preveure quan es podrà donar un brot, quines són les causes que el poden produir i fins a on ens en podrem recuperar. Tot plegat es tradueix en una incertesa i inseguretat que poden ser difícils de gestionar, tant per a la persona afectada com per al seu entorn.

Per això, és convenient que la persona faci un treball personal que l’ajudi a conèixer-se, a mesurar les seves capacitats i a adaptar-se a les noves circumstàncies de la millor manera possible per a ella i per al seu entorn.

La psicologia, el coaching, la teràpia ocupacional i els grups d’ajuda són eines que poden ajudar a la persona amb EM a integrar les seves emocions, adaptar-se a una realitat canviant i, alhora, gaudir de la vida.

 

Psicologia i coaching

La psicologia s’enfoca principalment a tractar trastorns a nivell de conducta o processos que poden desembocar en altres afectacions com ara depressió, ansietat, estrés o fòbies.

Moltes persones afectades, per raons diverses, no troben necessari acudir a un psicòleg, tanmateix experimenten dificultats en adaptar la seva vida a les noves circumstàncies. Una bona ajuda durant un curt espai de temps poden ser unes sessions de coaching.

Anomenem coaching a una metodologia d’aprenentatge dinàmica i interactiva que s’estableix entre un coach (tutor, instructor) i un coachee (aprenent), per al desenvolupament ple de les capacitats i habilitats d’aquest últim, ja sigui en el pla personal, professional, empresarial o organitzacional, amb l’objectiu d’assolir determinades metes i aconseguir els millors resultats.

És una eina molt útil que pot ajudar als pacients a acceptar la realitat, prendre consciència dels recursos amb els que compta i com gestionar-los.

 


El coaching pot ajudar a la persona afectada a millorar la seva autoestima, a descobrir la millor forma de relacionar-se amb els altres, a conéixer els seus límits i saber gestionar-los, a expressar la seva sexualitat des de la seva nova situació, i a gestionar la malaltia amb la parella i amb la família.

 

Teràpia Ocupacional

Quan les seqüeles de l’esclerosi multiple són prou importants com per a que la persona afectada hagi de deixar la seva feina, aleshores ha de fer front a un altre canvi important en la seva vida, que sovint pot comportar un sentiment de pèrdua del seu rol social, a més de la seva independència i autonomia.

És important aleshores no descuidar la capacitat de la persona amb EM de ser independent, productiva i segura en totes les activitats relacionades amb l’atenció personal, les activitats de lleure i l’ocupació.

La teràpia ocupacional és un conjunt de tècniques, mètodes i actuacions per prevenir la malaltia i mantenir la salut, afavorint la restauració de la funció i el desenvolupament de l’actitud adient per aconseguir la major independència i reinserció possible de l’individu en tots els seus aspectes: laboral, mental, físic i social.

A Espanya existen nombroses entitats assistencials que ofereixen programes de teràpia ocupacional, a mida de les necessitats de les persones amb EM.

 

 

Grups d’ajuda

Els grups d’ajuda poden estar dirigits a afectats i a familiars (per separat), i tenen com a objectiu facilitar un espai en el qual la persona pugui expressar els seus sentiments vers la malaltia, després del diagnòstic, o quan hi ha hagut una recaiguda o canvis importants en l’estil de vida.

Són espais en què els participants passen per situacions similars, facilitant la identificació interpersonal, així com la reflexió i l’elaboració de temes d’interès comú relacionats amb l’EM. Poden ser també espais per intercanviar informació referent a la malaltia, als recursos públics i / o privats i als diferents serveis de la comunitat.

Aquests grups estan coordinats sempre per un professional que els dinamitza i facilita l’expressió de temes i sentiments relacionats. Normalment es realitzen una o dues vegades al mes i poden ser de gran ajuda per a l’afectat, ja que constitueixen un espai propi de desfogament i suport emocional entre iguals.

 


 

Notícia relacionada:

 

Informació relacionada d’interès: